H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

51. Bøn. ( Føhr 1844)

 

Han som i Stormen er vor faste Borg,

Hvis Sollys spreder dette jordlivs Skygge,

Han styrke Kongens Hjerte i hver Sorg,

Han give altid Danmark Fred og Lykke!

Han hænge Seierskrandsen om vort Flag,

Om Kjærligheden, om hver ædel Villie;

Naar alle Riger dømmes paa hiin Dag,

Gid Danmark staae i Havet som en Lilie!


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk