H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

54. Dampskibet Gudenaa (Silkeborg, den 18de August 1853)

 

Det var, som en Fultons Baad vi saae,

Da Dampprammen kom op ad Guden-Aa,

Mod Strøm og mod Vind en Solskins-Dag,

Stolt vaiende med sit danske Flag;

Den aanded' et Liv i Landskabets Ro,

Hernede hvor Ørnen i Skovene boe;

Fra Kattegattet ad Guden-Aa,

Kan Dansken nu Himmelbjerget naae.

 

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk