H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

55. Under en ung afdød Piges Portrait (1854)

Igjennem hendes Øines Dyb man saae

En Sjæl saa reen, saa fuld af Kjærlighed.

Hvor smukt i Haabets unge Aar at gaae

Fra Hjertets Hjem ind i Guds Herlighed.


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk