H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

60. Til Fru J. L. Heiberg da hun efter sin Sygdom igjen betraadte Scenen (Den 30te Marts 1853)

 

Da Du laae Døden nær, stor var vor Sorg,

For Kunstens Skyld Gud lod Dig Sundhed vinde!

Velkommen atter i din Kongeborg,

Du ædle Qvinde, sjeldne Kunstnerinde.


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk