H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

64. Maleren Sonne. (Ved Udstillingen i April 1850)

 

Til Lærredet et Billde Du bandt,

Fra Kampens Morgen da os Gud gav Seier,

Det staaer saa levende, saa saa følt, saa fandt,

En Poesi fra Hjertets Dyb det eier.

Du fører os i Rækkens Kjød og Blod,

I hvert et Aasyn der staaer Mandens Tanke,

I Taarer Mange for dit Billede stod,

Det er saa dansk, som danske Hjerter banke!


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk