H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

65. Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854


(Over en Conditor-Boutik)
 

For Pengene, som til Conditoren gaaer,
Den Lidende Sundheds-Æblet faaer!

(Over Tombola)
 

Her vinder Du altid — Dig Lykken er huld!
Her vinder Du altid — Taknemligheds Guld!


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk