H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

H.C. Andersen
 

Fædrelandske Digte under Krigen

(1848-1851)

Soldaternes Sang til Danebrog
 


Vor gamle Fane, vort Danebrog,
Som Himlen gav os med Seier,
Dig har jeg elsket fra lille Pog,
Mit hele Hjerte Du eier.

Du hellige Fane, Du danske Flag,
Om Dig straaler Mindernes Glorie,
Med Gud og med Dig hos den ærligste Sag
Staaer Danmark i Verdens Historie.

De gloende Kugler kan svie din Flig,
Men det kun en Stund os bedrøver;
Den danske Matros er og bliver sig liig,
Som Vaabenet Hjerter og Løver.

Hvis selv jeg falder paa Kampens Dag,
I Kampen for Danmark, for Norden,
Saa svøb mig blot i et Danebrogs Flag,
I det vil jeg lægges i Jorden!
 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk