H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen

Stambogsblade

  III.

Fire Blade skrevne i St. Goar ved Rhinen


 

1
Naar Hyacinthens fine Klokker klinge,
Og Alfen om sin Slægt fortæller der,
Jeg husker Dig — og Tanken paa sin Vinge
Staaer ved St. Goars kjendte Morbærtræer.
 

2
Du som en Huusalf stille sysler inde
I Stuen, hvor der var saa hyggeligt;
Saa riig paa Hjerte er den tydske Qvinde,
Men altfor fattigt her mit danske Digt.

3
Dit Barne-Smiil, dit tankefulde Øie
Er Billed af den Sjæl, som i Dig boer.
Min Tanke bærer det til Nordens Høje,
Hvor duftende Erindrings-Blomsten groer;
De gode Timer glemmer Hjertet ei.
Det Søndags-Solskin selv ved Loreley.
 

4
Bogen kom først, og jeg kom sidst,
Det for mig selv var det Bedste vist;
Skudsmaalet først, Personen siden!
Hold lidt venligt paa Begge i Tiden!
 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk