H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen digt 1831

 

Studie efter Naturen


Fände sich ein Niederländer hier,
Er nähme wahrlich gleich Quartier,
Und was er sieht, und was er mahlt,
Wird hundert Jahre nachgezahlt.
                                     Göthe


Solen skinner i Naboens Gaard, Husene ere saa lave,
Gaarden har Plads til en Møding kun og en trealens

                                                                                 Have.
Haven er i sin egen Maneer, den har slet ingen Gange;
Men den eier een Stikkelsbær-Busk, der er saa god,

                                                         som saa mange.
Mutter i Dag har næstendeels skjult baade Møding og 

                                                                             Have,
Thi sine Sengklæder, paa et Stillads, har hun i Solen,

                                                                     den brave!
Ungerne sole sig ogsaa lidt, ligge paa Dyne og Pude,
Hver har i Haanden et Smørrebrød, som de fortære

                                                                           derude;
Smørret smelter i Solens Brand, — Søvnen over dem

                                                                                  daler
Gaardhanen stikker sit Hoved frem, bryster sig stolt og galer.

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk