H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Smaavers

 

15. Paris

 

Susende, vexlende, trættende, broget
Er det omkring mig, — jeg er i Paris!
Ret som en Carnevalsdag er hver Dag her,
Et travesteret, nyt Paradiis.
Kalkede Grave med Roser bemalte,
Menneskesjæle i svaiende Siv
Dandse omkring mig, leende, lokkende,
Vidne: "Minuttet, det er dit Liv!"
Figenbladet er borte og hverdags
Menneskeligt, hvad i Menesket boer.
Babylon tænker jeg paa; Paradisets
Kundskabens Træ nu i Babylon groer.


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk