H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Smaavers

 

22.

 

Jeg troer, at der før en Verden var;
I den vi hinanden kjendte:
Erindringen Drømme til mig bar;
En Altar-Flamme de tændte;
Jeg saae Dig, hørte din Stemmes Klang,
Det var, som elsked jeg Dig engang.

Ja mere end Fader og Moder her
Du fyldte hele min Tanke;
Og nu, nu staaer Du mig levende nær,
Dit Hjerte som mit kan banke.
Jeg føler, at Ingen forstaaer mig som Du;
Jeg elsked Dig før, og jeg elsker Dig nu.


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk