H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Smaavers

 

36. Med en Afbildning

 

Af den Gaard i Bredgade, som i en Aarrække beboedes af Geheimeraad Collin.

 

Alt skifter om paa Tidens Bud

Alt kommer og forsvinder;

"Den gamle Gaard" er slettet ud,

Staaer kun i "gamle Minder"


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Se også: http://www.visithcandersen.dk/jonas_collin.htm

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk