H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Smaavers

 

50. Basnæs.

 

(Skrevet foran i et Exemplar af "Mit Livs Eventyr'')
 


Der staaer en nybygt Gaard af gammel Art
Med røde Taarne tæt ved Beltets Vande.
I kjære Minder lyser den saa klart
Og siger: "er er godt ved Danmarks Strande".
Der blev jeg hjemme mangen Sommerdag
Og naar ved Juul de hvide Bier sværmed;
Der milde Øine, ærligt Hjertelag
Den hyggelige, kjære Arne skjærmed.
Og der — det veed jeg — ved dens Arnes Fyr
Med Hjertet hører man mit Eventyr.

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk