H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Til Sophie Gade, født Hartmann
 

(at synge for sine Smaa)
Min egen stærke Dreng, min fine Pige,
En Rigdom stor, stor som min Kjærlighed!
Nei, der er ikke To saa nydelige
Som disse To, — ja, det hver Moder veed!
 

 

Igjennem Øinene til Hjertebunden
Man seer, som man kan ind i Himlen see;
En yndig lille Rosenknop er Munden.
Vorherre, lad mit Hjertes Tanke skee!
 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk