H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen  1844

 

Udenfor asylet   *)

 

*) Fremsagt som prolog ved en privat forestilling til indtægt for et af asylerne.

 

"Spillemand spiller paa Strænge,"

Spiller om Maane og Sol,
Spiller om Urten paa Enge,
Alt paa sin fattige Fiol!
Spiller med ærlig Villie,
Og man forstaaer hans Sang,
Selv den kongelige Lillie
Bæver ved Strængens Klang;

Hver en Stand og hver Alder

Ofrer til ham sin Skat,
Taksigelsens Guldmønt falder

I Spillemandens Hat.

"Spillemand spiller paa Strænge,"

Nordvinden blæser saa koldt,

Bitterlig Nød den længe

Har fattigt Barn forvoldt.

Men nu et Huus er klinet

Hyggeligt luunt især,
Vor Herre har det velsignet,

Han har de Smaa saa kjær!
Der kan de juble og bygge,

Ude nu Veiret er raat, —
Fader og Moder gaar trygge —

De Smaa, de have det godt!


"Spillemand spiller paa Strænge,"

Strømmer kun Alle til,
Om endogsaa ei længe
Violen just more vil!
Ikke Spillet I dømme,
Men kun dets Hensigt her,

Fattigt Barn lade I drømme

Sig Eders Hjerte nær,
Barnet vil huske det længe;

Tak at herhid I kom!

"Spillemand spiller paa Strænge,"
— mild er Tilhørernes Dom.

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk