H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1834

 

Italien

 

Vandring paa Vesuv.

 

(Ved Eruptionen om Aftenen den 24. Februar 1834.)


Mellem lilla Bjerge drømmer,

Klædt i hvidt, Neapels By,

Ischia på Havet svømmer

Som en purpurfarvet Sky.


Sneen mellem Bjergets Kløfter

Ligger, som en Svaneflok;

Sort Vesuv sit Hoved løfter

Med den røde Flamme-lok.


Opad! her sig Stien vinder,

Kom, det mørknes meer og meer! Græs og Buske, Alt forsvinder,

Man en udbrændt Verden seer.


Mulerne hvert Fodtrin standse, Speide klogt med Blik og Fod;

Lava-Stjerner Bjerget krandse, Rødere end Ild og Blod.


Vi maae op ad Keglens Side;

Mulen kan ei stige her;
Dybt vi gjennem Asken glide,

Vogt dig! Stenen styrter der.


Sort deroppe, sort dernede, Stormens Vinge Asken slaaer.

Mens en tung Scirocco-Hede Skorpen aander hvor jeg gaaer.

 

Fremad, fremad! hen derover!

Seer Du, til den dybe Dal
Gaaer en Flod, men uden Vover, Smeltet, flydende Metal!


Som en mægtig Ild-Frugt hænger Maanen over Keglens Rand;
Opad Krateret sig trænger
Kulsort Røg; Alt staaer i Brand!


Maanen skjules, Alting sortner,

Taust vi staae paa samme Sted. Ilden hvirvler, Bjerget tordner,

Sten, glødrøde, rulle ned.


Hymner dybt fra Bjerget stige;

Ild-Cheruben flyver ud! —
Rædsels Storhed uden Lige!

Hjertet klynger sig til Gud!

 


Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk