H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Ved Soldatens Hjemkomst i 1864


Vor brave Soldat, som saa ærligt har stridt,
Du kommer nu hjem uden Glæde.
O Danmark, hvor har Du dog bitterligt lidt,
Blod er flydt, og Blod er at græde!

I forrige Krig, da Soldaten kom hjem,
Stor Festlighed Byerne gjorde,
Fra Husene hængte man Danebrog frem,
Stod med Sange og Æresporte.

Nu kommer Du hjem uden Hurra og Sang.
Og dog: Du holdt ud, maatte lide
Langt mere i Danmarks Kamp denne Gang,
End Mange betænke og vide.

"Hav Tak!“ det siger vort Hjertelag,
Det vil i hvert Haandtryk Du kjende.
 — Og saa vil vi sjunge om "Atterdag“;
Den Sang er ei skrevet tilende.

I Gud er Fremtid! "Han gav, han tog“,
Han kan skrive paa Danskens Skjolde:
"Atter plantedes Danebrog
Paa Thyras gjenreiste Volde.“
 

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk