H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

A. Bording
 

(født den 21 Februar 1619. † 1677).


Den muntre Skjald i Muld er gjemt,
Hans Strængeleeg staaer reent forglemt;
Gjør den igjen for Støvet fri,
Endnu er' Tonerne deri.


Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk