H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

B. S. Ingemann
 

(født den 28 Mai 1789).

 

Hvad Du sang ved grønne Bred,
Ved den blanke Vove,
Leve vil, mens Kjærlighed
Boer i Danmarks Skove;
Psalmer tone fromt mod Sky
Over Gravens Høie,
Hjertets Blomster dufte blye,
Som Violens Øie.


 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk