H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

C. Bredahl

Hvor Holberg bygged' ved Sø og Skov,
Der gaaer en Bonde bag ved sin Plov;
Han træller for Livet, for Viv og Smaa,
Høit Lærkerne over hans Hoved slaae:
„Paa Jorden er Skjalden en fattig Mand,
Skjøndt Aanden har givet ham Skov og Land,
Hvert Straa har Blomster, hvert Træ har Frugt,
Det voxer til Danmarks Ære smukt.“
Thi qviddrer den Smaafugl for ham paa Vang,
Men alt, hvad den har, er jo kun — en Sang.
 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk