H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

F. C. Sibbern
 

(født den 18 Juli 1785)


Selv uden Mandens Navn og hvert Hentydnings-Stof,
Jeg skulde næsten troe, man seer til hvem jeg sigter.
— Gid hver en Digter var saameget Philosoph,
Som denne Philosoph har viist, at han er Digter.


Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk