H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

Gjengangerbrevenes Forfatter *)
 

(født 1830)

Man troede før, at Aander ei bare Formens Baand,
Du viste Dig ved Former, kom, vandt, men svandt —                                                                     som Aand.

* Ovenstaaende Vignet var skrevet før denne Forfatters „Anonyme Nytaarsgave for 1832“ udkom; jeg seer der, at hans Mening om mig er uforandret; denne min Note bringe ham nu min korte Epistel.

 Til Gjengangerbrevenes Forfatter.
Hold Dig ved Blomstens Form, giv den Værdi,
Jeg Blinde skatter Duften mest deri.
Med bitter Haan og Ring'agt Du mig slaaer,
Bliv ved — — den unge Spire let forgaaer —
Men var jeg meer end Skum paa Tidens Hav,
— En Verden staaer, som Dommer ved vor Grav.
 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk