H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

Hr. Mickel i Odense
 

(levede i Slutningen af det 15 Aarhundrede *).


Et fremmed Navn det hjelper strax,
Saa kjendes man af Flere,
Han var for os en dansk Hans Sachs,
Ja næstendeel lidt mere.
Hans Rosenkrands er nu lagt hen,
Men ægte Guldet er i den.

* See Nyerups og Rahbeks Bidrag til den danske Digtekunsts Historie.

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk