H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

J. Thiele
 

(født den 13 December 1796)


Hvad Sphinxen ridsed' i det dybe Sand,
Det løste Barnet for den ældre Mand,
Du trykked' Kys paa Rosens fine Blad,
Og et Sonet paa hvert af disse sad.


Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk