H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

P. Wulff
 

(født den 26 November 1774. † 1842).


Tak for hver Bretlands evig blaa Kjærminde,
Tak for din Orlogs-Sang, saa rask og skjøn.
Du bandt „en Krands af Tang, som Bølgen grøn,
Og hang paa Vraget, hvorfra Perler rinde.“


Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk