H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Vignetter til danske Digtere 1832

 

T. Overskou
 

(født den 11 October 1798).


Du slog dog Kjøbenhavnerne en Plade,
Slet ingen tænkte: det er ham;
Snart Øster- og selv Vestergade
Forstened' stod som Loths Madam.
Man sagde først: gaae han af Dandsen!
Nu tog Du Maske, vandt da Krandsen.
— Er' vor Tids Mennesker ei meer,
Ved Dig vor Efterslægt dem seer.

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk