H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1833  

Dagbogen  23 april 1833

 

H.C. Andersen er på rejse i Tyskland fra København over Lübeck til Hamburg. Ophold i  Hamborg  24 april -27 april 1833.

 

"Du-plat drog til Altona, Salomon afhentede mig til sine Forældre, de vare fra Odense, boede nu her i mange Aar..."

 


 

Dagbogen  1. maj 1833

 

Besøg i Kassel og besøgt Ludwig Spohr

 

"Den Iste Mai. Det var smukt Veir da jeg vaagnede, min Træthed havde noget sadt sig og jeg vandrede nu ud til Wilhelmshobe, endnu vare Træerne ikke grønne. Veien gik gjennem en uhyre Alee, der aldrig fik Ende, foran reiste sig Wilhelmshohe med Caskaden og Herkules, ved Indgangen af Haven kom en ung Knøs løbende og tilbød sig at være min Fører, jeg antog ham, han havde noget ret godmodigt; min Sjæl var saa underlig opfyldt af Tanken om Guds Godhed mod mig; Jeg reiste i Udlandet; det fattige Barn i Odense, her tumle sig mellem Lykkens Udvalgte der kan see fremmede Lande. Det er vist en Drøm, men en deilig Drøm, o Eduard var Du her!  - Kurførstens Sommerslot ligger ret anseeligt og seer ud over Cassel og Omegn, det er en langagtig Fiirkant der i hver Ende slutter med en halvrunding..."

 


 

Dagbogen  3. september 1833

 

H.C. Andersen er i perioden 28. august - 14. september 1833 på besøg i le Locle i Frankrig hos familien Houriet

 

"Tirsdag den 3. Daarligt Veirs; jeg føler mig slet ikke vel. - I Dag for 14 Aar siden forlod jeg første Gang Odense og begynde mit Livs store Eventyr, nu sidder jeg langt fra Danmark, mellem Jurabjergene i en venlig Familie Kreds, kan drømme min Agnete op af Bølgerne og har Breve for mig fra de Kjære hjemme. Gud Du er god! -..."

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk