H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1850

 

 

H.C. Andersen rejser 9. juni 1850 fra Fredericia over Middelfart til Odense , hvor han overnatter den 9. juni. Dagen efter rejser han  videre til Glorup på Østfyn.

 

H.C. Andersen opholder sig på Glorup fra den 10. juni 1850 til den 5. august 1850

 

 

 

Billede: ca. 1860 Overgade, set fra Skjolden, Korsgade i baggrunden. T.h. Overgade 8, tre-etages hus med 2 gadelygter foran, Løveapoteket. På husene t.v. gadeskilte for snedker, skomager, skrædder, tapetfabrik. Kilde: Odense Bys Museer

 

Dagbogen den 9. juni 1850

 

"Søndag seilede ene med een Karl over i en lille Baad, der var stærk Strøm, Segl og een Aare; der kom i Middelfart to Pasagere den ene, en ung Præst havde nær forsovet sig; jeg fik dem, som tobaksrygende ind i den midterste Deel af Vognen og sad ene i Coupeen, under Kjørselen mødte vi flere Afdelinger af danske Tropper, jeg leed af at komme ud og lade Vandet, men maatte holde ud til Gripsvad, jeg var ganske lidende og som Blæren vilde sprænges. Paa Veien videre sov jeg lidt. - Klokken henimod ti rullede jeg ind i min gamle Fødeby; med Tak til Gud der havde ført mig frem i Verden, her skulde jeg uden ham have siddet som en fattig Haandværk (Red. håndværker), til Spot af Kammeraterne, det er 31 Aar siden jeg drog herfra, han som har ført mig den Tid vil ikke slippe mig i Tiden der kommer. Kjedelige Folk paa Postgaarden; fik dog et godt Værelse. Besøgt Bille-Brahe, kold-leende, forbindtlig; han talte om Christian den ottendes »faste Stok«, i Anledning af From-Møller; gik til Biskop Gad, traf Ingen hjemme, senere kom hjern til mig Elieser Gad, og bad mig hjem til Kaffe, vi gik i Haven, sad i Lysthuset, gamle Tanker kom. -Besøgt Hansens, han kom senere hjem til mig og indbød mig til Middag, hos ham boer den »Geniale«, Dronningens Livlæge, spiiste der. -Besøgt Aarestrup, der var i Kirke, han kom siden i Eftermiddag, da jeg træt laae paa min Sopha, sladdrede lidt med mig. -Meget træt og udaset. -( Mødt Skuespiller Foersom, der er her). -Bygeveir, Aften smuk tilsengs Klokken 9."

 

 

Dagbogen den 10. juni 1850

 

"Mandag 10. Da jeg vaagnede imorges kom Lieutenant Christian van der Maase at hilse paa mig; tidligere var jeg vækket ved at en Karl bankede Klæder udenfor. Gik til Lieutenant Grundtvig og Schønheiders, Som han boer hos, derpaa til gamle Foersoms, Konen er næsten blind, Manden næsten stok døv, de talte om »vor Søn« ;(Red. Christen Foersom). Gik til Aarestrup, der har 12 Børn og en smuk Kone, talte om Poesi, klippede den lille to Dukker, drak Kaffe der og spiiste Frokost, gik saa til Søren Hansen at sige Farvel. Klokken halv Tolv var endnu ingen Vogn efter mig. Jeg tog da Extrapost, en Vogn med een Hest og kjørte til Glorup, hvor jeg kom lidt før fire og blev hjerteligt modtaget...."

 

Foto: Lars Bjørnsten 26. januar 2003. Emil Aarestrups grav på Assistent kirkegården i Odense.

 


Dagbogen den 12. juni 1850

 

"Onsdag 12 ...Excellensen og Damerne ere kjørte til Odense..."

 

Dagbogen den 14. juli 1850

 

"...Til Middag Grev Moltkes fra Odense og en Enke fra Itzehoe..."

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk