H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1863

H.C. Andersen er på rejse hjem fra Tyskland og overnatter i Odense mellem den 29 og 30 marts 1863 og rejser derefter videre til København .

 

Dagbogen den 29. marts 1863

 

"Søndag 29. Det var en kold Nat-Reise, over Aabenraa naaede jeg Hadersleben og her gik jeg ombord paa et Dampskib; der vare Damer ombord, som snart indlode sig med mig og tog min Bouquet til Tale-Traad. Maskinmesteren ønskede mig velkommen i Danmark. - I Assens traf jeg paa Gjestgivergaarden den unge Bruun. Klokken 12 ½  var jeg i Odense paa Postgaarden, hvor Verten næsten var rørt og anbefalede mig sin lille tre Aars Søn og udtalte hele sin Stilling. Jeg fik mod Comedie Tid Lyst at gaae i Theatret, til Nestroys »Han gaaer paa Comers!« jeg spurgte en ung Officeer der hilsede mig, det var en Søn af Sleppegrell, hvilke Pladser man tog han anviiste første Etage, jeg sad fremmet mellem Fremmede i min Fødeby; en ung Musik Lærer hilsede paa mig; senere kom den unge Læge Schønheider og derpaa Schierbech en Broder til ham i Barzelona, efter 3die Act gik jeg, senere hørte jeg at der efter Stykket skulde have været bragt mig et Hurra.

 

Dagbogen den 30. marts 1863

 

"Mandag 30. Gik i Morgenstunden til Biskop Engelstoft der glad og hjertelig modtog mig; jeg maatte love at komme til Frokost efter først at have besøgt Schønheiders der ligeledes vare glade. Med Biskoppen gik jeg hen til mine Forældres Huus, saae ind i Gaarden, gik til min Faders Grav og ind i St Knuds Kirke, Alt var uforandret fra min Barndom. Gerson var kommet til, man vilde gjøre en Fest for mig, han skulde skrive Vise, jeg sagde at jeg reiste til Middag og gik derpaa hen at takke Pastor Helveg der var Een af Indbyderne, han forsøgte at overtale mig; senere kom hjem Borgerrepresentant Petersen, der sagde jeg havde lovet ham i Kjøbenhavn at modtage min Fødebyes Hyldest; jeg reiste med Løfte, at kom jeg til Glorup skulde jeg besøge Odense. Talte med Frøken Dalborgo, Schønheider, & vare ved Diligensen til Afsked; Vinduet gik itu; to Damer i Vognen gave deres Schavl til at dække.  Paa Dampskibet ved Nyborg traf jeg Adjunk Sick. Det var en kold Overfart. Blev i Korsøer..."

 


 

H.C. Andersen opholder sig på Frijsenborg i perioden 7. juli - 19. juli 1863.

 

Dagbogen den 10. juli 1863

 

"..Her var til Middag Provst Boesen med Kone fra Aarhu, Forstmester Dahlstrøm med Kone, en Søster til Klaumann i Odense.."

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk