H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen - Hans Christian Andersen eventyr

"Rolighed"

1872

 
  Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden,
  Det kneiser ungt ud mod de aabne Søer,
  Hvor "Rosenvænget" naaer til Øresund,
  Og Konstner-Navne lyse ud i Verden.

  Her trives Roserne. Det vilde Viinløv
  Udfolder Efteraarets Farvepragt,
  Mens bag Kastanietræer og Hyld og Popler
  Et Hjem sig løfter, minderigt fra Fortid.
  Her Sangen lød: "Eleonora Ulfeldt",
  Her Tænkeren sad under Poppelpilen
  Og lyttede til Aanden i Naturen.

  Det Hjem er nu et lille "Rosenborg",
  Med Taarn og med Altaner ud mod Sundet,
  Hvor Malmø og Landskrona sees i Solskin
  Og Tycho Brahes Ø og Gyldenlund.
  I Karavane Skibe gaae forbi,
  Slig Svaneflok, saa stor, kun sees i Sundet.

  Naar saa i Aftnen Himlens Stjerner blinke,
  Og Fyret fra "Trekroner" lyser vidt om,
  Hvert Fartøi ude tænder sin Lanterne,
  Troer man at see et festbelyst Venedig,
  En svømmende, Illumineret By.
  Dog skjønnest er her inden fire Vægge,
  I Gjestfrihedens lykkelige Hjem.

  Johannes Ewald sang udødeligt
  Rungsteds Lyksalighed. O, havde han
  I vor Tid levet og i dette Hjem,
  I dette Hjerteslag, hos disse Venner,
  Han havde sjunget da en deilig Sang
  Om "Rolighed" og Rosenvængets Roser.

  Mit Hjem i Hjemmet, hvor bag Hyldens Hang
  Mit Liv fik Solskin og min Harpe Klang,
  Dig bringer jeg taknemlig, glad min Sang!

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk