H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

Shanghai, Odense

og

H.C. Andersen

Expo 2010

 

Se også: "At rejse er, at leve og at cykle i Odense"

 

 

Odense er blevet udvalgt til at være en del af EXPO 2010 i Shanghai. Det er på grund af resultaterne indenfor cyklismen. Selvfølgelig vil der også være H.c. Andersen med i vores pavillon, som hedder Spinning.

 

Wheels.  I centrum af den odenseanske pavillon er H. C. Andersens papirklip Solansigtet©. Den er inspireret af H.C. Andersens 200-års fødselsdag, hvor man plantede en skov opbygget som Solansigtet©. Den deler udstillingen op i mindre rum, der har hver sit tema: tænk fremad, vælg den rigtige løsning, lev længere og Spinning Wheels, som er kernen i udstillingen. Væggene er prydet med citater fra hans berømte eventyr.

 

Se mere om, hvordan det så ud på EXPO i Shanghai september 2010

 

Model af Odense's udstillingsbygning på Expo2010 i Shanghai Kina

Modellen er udstillet i forhallen i Odense Rådhus

Alle foto på siden: Lars Bjørnsten marts 2010

 

 

 

Der er to grunde til, at vi har H.C. Andersen med, og den ene er selvfølgelig fordi han er født i Odense. Men også fordi, vi betragter cyklismen i Odense som et eventyr. Det er lykkedes at få cyklen sat i centrum, og nu er 25 % af alle ture i Odense på cykel.

Selv børn er flittige, og 80 % af alle børn enten cykler eller går i skole. Det er et moderne eventyr, hvor en lille ting som cyklen kan være med til at forbedre miljøet, sundheden og trafikken.

Odense is selected to be a part of EXPO 2010 in Shanghai because of the results on cyclism. Of course we bring Hans Christian Andersen with us to our pavilion, called Spinning Wheels. 

In the centre of the pavilion, there is a paper cut by Hans Christian Andersen, the Sun Face©. It is inspired by Hans Christian Andersens 200-year celebration, where a forest formed like the Sun Face© was planted. It divides the exhibition into four areas with a different theme: think ahead, choose the right solution, live longer and Spinning Wheels, which is the core of the exhibition. The walls are decorated with quotes form his famous fairy tales.

 Hans Christian Andersen is a big part for two reasons. Of course because he is borned in Odense. But also because we see cyclism in Odense as a fairy tale. Successful campaigns have made the cycle everyday life, and now 25 % of all trips is made by bike. Even children use the bike a lot, and 80 % either walks or bikes to school. It is a modern fairy tale, where a small item such as the cycle can improve the environment, health and traffic.

Links:

 

 

 

Copyright © 2002-2010    www.visithcandersen.dk