H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Gustav Wieds "møde"  med H.C.Andersen på Gisselfeld

 

 

Nedenfor bringes Gustav Johannes Wieds (1858-1914) satiriske fremstilling af et "møde" med H.C. Andersen i haven på Gisselfeld. Wied beskriver detaljeret sagnhistorien i indledningen til bogen  H.C. Andersen.  Stemninger og eventyr. Af Gustav Wied. Med tegninger af Viggo Pedersen Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn) Kjøbenhavn 1897. Historien ender med at Andersen begynder at læse eventyr. En sjov, lidt anderledes  og interessant fremstilling af H.C. Andersen.

 

Se også: Vest foræret til Gustav Wied i  anledning af dennes 50 års fødselsdag. En gave fra forlagsboghandler Bojesen
 

 

 

Der staar lige overfor Grevskabet Gisselfeldts pragtfulde Have i et Indhug i Hulvejen en stor hvidmalet Træbænk, rummelig og magelig at sidde paa, bekvem i alle Maader.

Til denne Bænk knytter sig det Sagn, at vor store Eventyrdigter, H. C. Andersen, ofte plejede at sidde her, naar han i fordums Dage var Gæst paa Slottet.

Og Sagnet er troligt nok, thi her er skønt som kun faa Steder i Danmark!

Fra Bænken har man, gennem er Spring i Hækken ovre paa den anden Side af Vejen, et Indkig i Haven. Forrest: en lille, sivkranset Sø, hvis blankgrønne Vand er drysset over en mængde skinnende, hvide Aakander. I Mellemgrunden en stor, jævntskraanende, velplejet Græsplæne med spredte Blomsterbede, fritstaaende Buske og høje, bredkronede løvrige Træer, hvis Stammer, slanke, runde og glatte, ser ud som Søjler hugget af vældige, graagrønne Stene. I Baggrunden: et vuggende og bølgende Tag af Blade, lyse og lette Løvtræer, hvorimellem enkelte mørke og stiftknejsende Graner alvorligt titter frem.

- Og ragende op over hele dette Hav af grønt Slottets røde, takkede Gavle, gyldne Vejrfløje og blinkende Lynafledere belyst af den synkende Sol...

Naamen, til Beretningen om mit sælsomme Møde paa dette Sted!

Ved Bænken her gør jeg ofte Holdt, naar jeg om Aftenen kører min Cykletur. Jeg stiller Maskinen op mod et Træ, anbringer mig selv mageligt paa Bænken, tænder mig en Cigar og henfalder i blide Drømmerier.

Saa sad jeg der en Aften igen. Cigaren havde jeg tændt og sad og saa ud over Søen, hvor Myggene dansede deres lette Danse. Alt var stille og tyst. Kun af og til en sagte Raslen af Aftenvinden i Bladene. En Svale fløj kvidrende hen over mit Hoved, og en Fisk plaskede op inde mellem Sivene. Saa blev det paa ny roligt. Der hørtes ikke en Lyd.

Jeg tog et Drag af Cigaren, lukkede Øjnene halvt til og gav mig Gud og Drømmene i Vold.

Men paa een Gang vækkedes jeg op ved, at der lød langsomme knirkende Trin paa Gangstien bag Omdrejningen af Vejen.

Jeg vendte Hovedet om i Retning af Lyden. Skridtene nærmede sig, gravitetiske, alvorlige, højtidelige, uden Hast, som en ældre, anset Person.

- Formodentlig en af Godsets højere Funktionærer! tænkte jeg - Eller Præsten fra Vester-Egede! Eller Lægen!

Nu lød Skridtene ganske nær, og den kommende drejede om Hjørnet.

Det var en høj, mager, lidt duknakket Mand, klædt i langskødet, sort Frakke og lyse, graastribede, temmelig vide Benklæder, der faldt bredt ud over sirligt blankende Fjederstøvler.

Han lignede en ældre, lidt gammeldags, soigneret Kontorchef fra et af Ministerierne.

Da han fil Øje paa mig, hilste han afmaalt, sagde: Tillader De? og tog Plads paa Bænken i nogen Afstand fra mig.

Jeg hilste tavs igen og iagttog ham stjaalent. Han holdt sig rank i Sædet og hvilede Hænderne, den ene Haand lagt ovenpaa den anden, mod Haandtaget af sin sammenrullede Paraply. Hans Hoved sad stift indeklemt mellem et Par høje  "Fadermordere", omsnoet af et snehvidt Halsbind, foran knyttet i en stor Knude med brede Ender. Han havde sorte, lidt rigelige Handsker paa; og hans Lintøj var skinnende nystrøget.

Men hvad der interesserede mig mest ved ham, var hans bred, smallæbede Mund og hans store krumme Næse.

Jeg syntes, jeg skulde kende dette Ansigt, at jeg havde set det før!

Og da han saa tilmed tog Hatten af for at tørre dens Svederem emd sit Lommetørklæde, og jeg saa hans høje, hvælvede Pande og "Polkahaaret", der var skilt paa venstre Side og faldt i kastanjebrune, let graasprængte Lokker ned over Øren og Nakke, da det gik op for mig, hvem det var, han lignede, lignede paafaldende. Og der krøb en stille Gysen igennem mig, idet jeg kom til at tænke paa Sagnet, som fortaltes om Bænken her.

Han satte Hatten paa igen, drejede Ansigtet om imod mig, som om han følte sig genert af min Stirren, og sagde med en dyb og mørk Stemme, som kom den fra en Kælder eller en Hvælving, hvori man hensætter døde:

- De kender mig maaske, min Herre? Mit Navn er Andersen, H. C. Andersen!

- Digteren? spurgte jeg; og skønt jeg søgte at beherske mig, rystede jeg som i Feber.

- Digteren, ja! smilede han sørgmodigt og fremviste en Række velplejede, hvide Tænder.- Fryser De?

- Ja, jeg synes, at Luften begynder at blive lidt kølig.

- Jeg finder her er saa kønt! De ved maaske, at jeg ofte besøger dette sted?

- Ja... jeg har...hørt om det, sagde jeg.

Han stirrede et Øjeblik tavs ud over Søen.

- Ser De Aakanderne derude? spurgte han saa.

- Ja, Hr.....Hr. Professor.

- Skære, sarte og fine, som de sødeste smaa Konfirmandinder! nikked ehan - Ved De, at jeg har skrevet et Eventyr om Aakanden?

- Nej...Jo-o!

- Nej, De gør ikke min Herre! smilede han -

for det har aldrig været trykt.

- Maaske Hr. Professoren vilde fortælle mig det?

Han saa skarpt paa mig:

- Er det Deres alvor?

- Ja.....ja-a det er! sagde jeg og rykkede uvilkaarlig længere ud paa Bænken.

- Sværger De paa det? sagde jeg og rakte tre Fingre i Vejret.

- Saa Gud velsigne Dem, min Herre! nikkede han glad - For det har pint mig længe. Jeg holder saa meget af at fortælle mine Eventyr, som De vel veed; men ingen vil længere høre paa mig!....De er  maaske til syvende og sidst ogsaa bange for mig? spurgte han og rynkede truende sine Øjenbryn.

- Nej, sagde jeg - næ-æ...aldeledes ikke...?

- Saa sæt Dem tættere hen til mig!

Jeg rykkede tøvende lidt nærmere.

- Tættere endnu!

Atter flyttede jeg mig.

- Een Gang til! smilede han.

Og jeg tvang mig til nær paa en Alens Afstand.

- Tak, sagde han. - Saa begynder jeg.

Han stirrede et Par Minutter tavs ud over Søen og fortalte derpaa med sagte, næsten hviskende Stemme nedenstaaende eventyr om

Aakanden.

Det var sommer.............................................................

også således blev de andre eventyr, som Gustav Wied har skrevet  nok også fortalt i bogen:

Illustration til eventyret: "Eventyret om Frøken Caroline" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen Danserinde. Illustration til eventyret: "En Dag i Spanien" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen

Illustration til eventyret: "Eventyret om Frøken Caroline" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen

Mandolin. Illustration til eventyret: "En Dag i Spanien" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen

Viggo Pedersen maler ( 1854 -1926). Han var søn af Vilhelm Pedersen ( 1858-1942), der var søofficer, maler og tegner og bl.a. illustrerede mange af H.C. Andersens eventyr.

Illustration til eventyret: "Tante Nikke" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen Illustration til eventyret: "Tante Nikke" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen
Skrubtudser.Illustration til eventyret: "Brødrene Grøn" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen Storke og Skrubtudser. Illustration til eventyret: "Brødrene Grøn" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen
Skomagerværksted. Illustration til eventyret: "Skomager Munter" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen 1897 Stranden. Illustration til eventyret: "Skomager Munter" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen

Slot. Illustration til eventyret: "Slotsherren" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen 1897

Slotsherren og en tjener. Illustration til eventyret: "Slotsherren" skrevet af Gustav Wied og illustreret af Viggo Pedersen 1897 Links:

http://www.gustavwiedselskabet.dk/

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk