H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 Hesselagergaards korte historie:

Kansler Johan Friis, hvis slægt er nævnt i forbindelse med Hesselager i 1446 opførte Hesselagergaard i 1538. Det var umiddelbart efter Grevens Fejde og borgen indrettedes med forsvar for øje. Der er udkragninger med vægtergang, skoldehuller og skydeskår. Omkring 1550 blev de runde gavle påbygget efter venetianske forbillede.

Efter at enken efter den sidste af slægten Friis Ingeborg Parsberg var død skiftede Hesselagergaard ejere flere gange i det næste århundrede. I 1802 blev godset overtaget af Kancelliraad Simon Dons, og i 1904 af Axel Baron Blixen-Finecke. Til Hesselagergård hører et stort avlsbygning-kompleks. Det meste er i bindingsværk og er rødkalket.

Foto: Lars Bjørnsten 16. august 2003

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk