H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Familien på Holsteinborg

 -  nedenstående er en del af en større beskrivelse, se mere her!

 

 

Ludvig Henrik Karl Herman Holstein-Holsteinborg, (1815 - 1892) var en dansk lensgreve og politiker (konseilspræsident).

 

KiIde: Wikipedia

Familien består af den unge grevinde Mimi Holstein  født Bodil Joachimime (Mimi) Zahrtmann og Ludvig Henrik Carl Herman lensgreve Holstein til Holsteinborg samt børnene Frederik Conrad Christian Christopher lensgreve Holstein-Holsteinborg f. 03 aug. 1856 d. 16 jul. 1924 , Fritze Wilhelmine Wanda Theodora komtesse Holstein-Holsteinborg, f. 18 sep. 1867, d. 30 jan. 1942.

 

Desuden bedsteforældrene enkegrevinde Wilhelmine Juliane komtesse født Reventlow, f. 30 jul. 1788, d. 08 okt. 1868 og hendes mand Frederik Adolph lensgreve Holstein-Holsteinborg, f. 18 okt. 1784. Han dør allerede i 21 maj 1836 og derfor har H.C. Andersen ikke kendt ham, men kun enkegrevinden.

Den unge grevinde er mageløs elskværdig, huslig, behagelig, god og rar, Børnene er søde og kærlige og den gamle grevinde så livlig, så ung, så kristelig trofast, så indtagende. H.C. Andersen synes særdeles godt om hende og hun er mig meget god og deltagende. De  taler meget sammen om religion, men også om naturen, om poesi og mennesker. Andersen  læser højt i Mit Livs Eventyr, som særligt glæder hende. Han håber familien læser hans udgivelser eventyr og romaner. Holsteinborg samt alle dets beboere med sand taknemmelighed byder et hjerteligt velkommen til den herlige digter som uudslettelig har skrevet sit navn i alle hjerter på gården. H.C. Andersens gudsøn på Holsteinborg fik navnet Frederik Conrad Christian Christoffer og skal til daglig i kaldes Christian. Der var faddere både fra Sjælland, Lolland, Holstein og Lauenborg. H.C. Andersens lille gudsøn siger: »Grecy (saaledes forkorter han Chri­stian Christoff) længes efter Professor Andersen!« og det samme gør hans familie med sikkerhed.

Grev Ludvig Holstein på Holsteinborg er en ivrig jæger og går ofte på jagt. H.C. Andersen har været med til jagt på herregården Espe, men han bryder mig ikke om den fornøjelse også selvom han er med til at nyde "jagtens glæde" i form af en stor middag.

Grevinden og H.C. Andersen skriver rigtig mange breve til hinanden og takker H.C. Andersen i et brev  fra hver enkelt der hos os på Holsteinborg nød den store glæde at være sammen med Dem eller at høre Dem læse. Hun har også en opfordring til Andersen om i sin bøn at medtage »Holsteinborgs Vel« og hun holder meget af gode menneskers forbøn! –  " og det ville være godt om Andersen også i sin forbøn nævnte sine venner min Holstein og hans Hustro Mimi Holstein". H.C. Andersen bringer tak til den ældre fru grevinde for hendes mildhed og gode hjertelag for ham og sender også  Hr Greven tusinde taksigelser!

H.C. Andersen var i otte dejlige dage på Holsteinborg og er blevet forvænt og så milde øjne og hjertefuld tale, og han længtes efter skriver han i brev af 12. juli 1870 til grevinde Mimi Holstein, om kun i brev, at fornemme deraf igen et blink, en efterklang. Hos fotografen Hansen så han et ganske dejligt billede af hende med lille Fritze-Wanda og desuden så han sit eget portræt, lidt tyndhåret, glat på hovedet som efter et bad; men udtrykket var godt. Desuden så han også "Holsteinborg" i et heldigt billede. "Jeg giver Dem ingen", sagde fotografen til ham, "Grevinden selv sender Dem ganske vist" og Andersen skriver til grevinden om han tør tro derpå.

I et brev til Henriette Collin skriver H.C. Andersen om herskabet og folkene på Holsteinborg om, at hun ikke kan  tro hvor opmærksomme og gode man er imod ham, var jeg et grevebarn af slægten kunne jeg ikke behandles bedre og naturligvis er folkene, som herskabet. Jeg tænker tit, mest i gode dage, hvor mageløs meget godt der forundes mig frem for tusinder, og De kan tro jeg bliver ydmyg og skamfuld. Jeg bliver slet ikke fordærvet ved det meget gode! Det tror de heller ikke, thi ellers vilde de jo vide at De selv i fuldt mål bidrog der til.

Note: H.C. Andersen førte en livlig brevkorrespondance med sine venner og veninder og særlig med grevinde Mimi Holstein-Holsteinborg. Disse breve, samt dagbøgerne har dannet baggrund for beskrivelsen af H.C. Andersen og Holsteinborg. Primærkilder er H.C. Andersen brevbasen fra sdu.dk og dagbøgerne fra kb.dk. Har du foto eller tekst, der kan suppleres med, så skriv venligst til mig. Lars Bjørnsten Odense  [email protected]

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk