H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Indbydelse til H.C. Andersen fra festkomiteen

25. august 1869

 

 

 

Denne indbydelse blev fik H.C. Andersen overbragt den 25. august 1869 på "Rolighed". Det fremgår af dagbogen således: "... Henriques bragte mig Indbydelse fra Comiteen for min Fest der bestaaer af Ida Koch født Wulff, Mathilde Ørsted.
E Collin, Drevsen. Hartmann, Henriques, Bille...."

 

Ordlyden i indbydelsen til jubilæet er således:

 

Herr Etatsraad H.C. Andersen
Ridder af Danebrog, Dbmd, ..fo

En Kreds af Mænd og Kvinder, der beundre Dem som Digter og tillige troe at kunne henregne sig til Deres Venner, ønsker at samles med Dem Mandagen den 6te September d.a. Halvhundredaarsdagen for Deres Ankomst til Kjøbenhavn.

I dens Navn bede vi Dem derfor være Gjæst ved et Festmaaltid den nævnte Dag. Kl. 5. Medlemmer af Komiteen ville, saafremt vi modtager Deres bekræftende Svar, tage sig den Frihed at afhente Dem i Deres Bolig Kl. 4 ¾.

Kjøbenhavn den 25de August 1869

Ida Koch født Wulff, Mathilde Ørsted, E Collin, A.Drevsen. J.P.E. Hartmann, Martin R Henriques, Bille.

 

 

 

Dagen efter modtagelse af indbydelse sendte

H.C. Andersen et brev til komiteen med tak.

 

 

Foto: Lars Bjørnsten 2003

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk