H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

Historien om H.C. Andersens barneseng

I selvbiografien Mit Livs Eventyr lyder historien om H.C. Andersens seng således::

"1805 levede i Odense i én lille fattig Stue et nygift Par, der holdt uendeligt meget af hinanden, en ung Skomager med sin Kone, han, næppe to og tyve År, et forunderligt begavet Menneske, en ægte poetisk Natur, hun, nogle År ældre, uvidende om Verden og Livet, men fuld af Hjerte. Nylig var Manden blevet "Frimester" og havde selv tømret sammen sit Skomagerværksted og sin Brudeseng; til denne havde han brugt Træ-Stilladset, der kort forinden havde baaret Ligkisten af en nylig afdød Grev Trampe, som laae udstillet på Parade; de sorte Klædes Lister, der endnu sad på Sengestedet, var en Erindring herom, Istedetfor det grevelige Liig, omgivet af Flor og Candelabrer, lå her den anden April 1805 et levende, grædende Barn, det var mig, Hans Christian Andersen".
 

 

 

 

Clara Charlotte Classen, f. Skeel

Født:1809 - 1898

Kilde: Odense Bys Museer

 

Heri påstås at H.C. Andersen blev født i en seng, som er lavet ud af en katafalk. Katafalken havde været brugt til en parade, hvor ligkisten havde stået af den afdøde greve Trampe omgivet med stoffer og kandelabre. Da ingen greve Trampe døde i digterens fødselsår kunne man jo tro, at denne påstand er rene fantasier, men i sine dagbogsopførelser har H.C. Andersens mangeårige veninde Fru Clara Charlotte Skeel tydeligt berettet ting, som viser at digteren i virkeligheden har ligget i sengen i sine første fødeår, selvom han ikke fødtes i den.

 

 

I juni 1807 lå Titulærmajoren og godsejer Adam Frederik Trampe på lit de parade i Odense Domkirke. Ved kisten som var placeret på en sortklædt katafalk forsynet med forsølvede udsmykninger og her stod hans enke Gertrud Trampe (1749-1815) født Hoffman de Poulson, og den ene af deres døtre, den 33-årige Clara Charlotte, gift med major Skeel. Da hun stod der kom en ung mand hen til dem og sagde at han hed Andersen og var skomagermestergift i to år. Han havde en dårlig seng og havde ikke råd til at købe en ny, derfor vovede han at spørge "det højtærede herskab" om det var muligt at han efter jordfæstningen kunne få katafalken som gave. Grevinden gav sit samtykke til at han kunne få katafalken. Skomagermesteren var H.C. Andersens far.

 

Som voksen blev digteren ved en tilfældighed måske i en københavnsk familie bekendt med Fru Skeel, antagelig engang efter 1838. Siden han havde hørt hendes beretning om hændelsen i Odense Domkirke, omtalte han at den nye seng var så stor, at han som dreng igennem flere år fik sengeplads nedenfor forældrenes fødder. Han havde drømt flere af sine barndoms dejligste og livligste drømme i den forvandlede katafalk. I den forvandlede katafalk, var sorte klæde og sølvdekorationer....En af disse drømme blev lagt til grund for et af H.C. Andersens berømte eventyr "Gåseurten" .

 

C.H. Ditlev Trampe

 

 

C.H. Ditlev Trampe har fra en danskfødt sangerinde, fru Ebba Tramp-Laaunsby, som senere er blevet amerikansk statsborger, fået nogle interessante oplysninger om H.C. Andersen, som vist ikke før har været offentliggjort. Gamle dagbogsoptegnelser sandsynliggør, at digterens fader skaffede sig en katafalk, som blev Hans Christians barneseng.

 

Således skrev Dagens Nyheder Søndag den 27. marts 1960.

 

Lars Bjørnsten 2009

 

 

katafalk er en forhøjning til anbringelse af en ligkiste i forbindelse med begravelsesceremonier, rekviemmesser o.l. Især i 1500-1800-t. antog katafalker, der kendes fra kobberstik, ofte monumentale dimensioner og pragtfulde udsmykkede former.

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk