H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Jerngallusblæk og H.C. Andersen

 

H. C. Andersens manuskripter

 

 

H.C. Andersens

originale breve, tegninger,

manuskripter m.m. smuldrer

Billedkilde : Det Kongelige Bibliotek

 Tusindvis af H.C. Andersens originale, breve manuskripter tegninger risikerer at blive ødelagt. Da jerngallusblækket får papiret i manuskripter, tegninger m. m til at smuldre. På Det Kongelige Bibliotek i København og i  Odense Bys Museers konserveringsafdeling  samt  i andre lande arbejdes der med at finde konserveringsmetoder der kan redde de mange uerstattelige manuskripter,  tegninger m.m.. Der er gjort forsøg med at opbevare manuskripter m.m. i et iltfattig rum, ved frysning o.s.v.

Jerngallusblækket blev fremstillet af blandt andet jernsulfat og syrer .Jernet i blækket reagere med ilt , hvilket betyder en kemisk reaktion hvor der  dannes svovlsyre og frit jern på grund at iltningen . Dette betyder at fibrene i papirer går i stykker og at papiret langsomt smuldrer. Der blev anvendt  forskellig kvalitet af papir, det afhang bl.a. om hvad H. C. Andersen kunne få fat på når han rejste rundt i bl.a. Europa.

Jerngallusblækket blev anvendt fordi det holdt godt og det var ikke muligt at ændre i det efterfølgende..

Læs mere om hvordan jerngallusblækket laves

 Der findes  ikke en effektiv og skånsom metode til at bremse jerngallusblækket nedbrydning af papir. Det eksperimenteres der med  flere steder med iltfattige rum , frysning m.m. I Slovenien forskes der i problemt i  et  EU- støttet forskningsprojekt der prøver at finde metoder, således at man forhindrer jerngallusblækket  i at æde og ødelægge værdifulde papirer fra H.C. Andersen. Projektet ledes af  Dr. Jana Kolar fra Det nationale universitetsbibliotek i Slovenien. Se Jana Kolar - homepage

Der findes en hollandsk, engelsksproget hjemmeside, der beskriver problemerne og de initiativer, der er i gang for bevarelsen af dokumenter  skrevet med jerngallusblæk .

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk