H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

" I Afrika "

digt af H.C. Andersen 1862

 

I Afrika

 

Jeg er ovre i Marokko

er det ei et Eventyr

Norden for mig er Europa,

Der jeg seer Trafalgars Fyr.

havets brænding har en susen,

toner fra den danske Strand,

Selv i Afrika jeg synes,

jeg er nær mit Fædreland;

Benners stemme kan jeg høre,

alt det Skjønne kan jeg see,

Lad det snee der, Skyen dryske

Mandelblomster, Jule-Snee

Lad det ruske , lad det regne,

Vinden gaae til Marv og Been

I Aartusinder dog grønnes

der den friske Bøgegreen.

Danmark Nordens ældste Rige

Engang stort, men lille nu,

Grændsen lille, Ungdoms Sindet

det har Storhed, den har Du!

Jeg i havets Susen hører

Toner fra den danske Strand,

Hører Du igjen mit hjertes

Banken, Du mit Fædreland ?

 

Tanger, den 6te November 1862

 

 

H.C. Andersen

 

 

H.C. Andersen har skrevet digtet " I Afrika" under sit ophold i Tanger. Han rejste fra Gibraltar til Marokko og Tanger den 2 november 1862 og blev i Afrika til den 9 november 1862 , hvor hjemrejsen påbegyndtes.

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk