H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

H.C. Andersen digt  "Miraklet"

 

 

Miraklet

 

Fra Pyramiden i Ørkenens Sand

En Mumie bragtes til Nordens Land

Den var balsameret for tretusind Aar,

I Hieroglyfer det skrevet staaer;

Engang en Dronning i Storhed og Pragt.

Et Hvede-Kornax i Handen var lagt.

Det planted' man nu efter tretusind Aar,

Og det spired' frem saa snart det blev Vaar,

Satte Ax og bar Korn og - styrked' vor Tro.

Efter tretusind Aar det endnu kunde groe!

- Et saadant liv i et Korn er lagt;

Hvor stor er da Menneskesjælens Magt?

Dens Hylster lægges i Jorden ned,

Men selv har den Liv for Guds Evighed.

Miraklet i Hvedekornet Du seer:

Du kan ei forstaae det, men seer - det skeer!

H.C. Andersen

 

 

Fra Illustreret Tidende 21. marts 1875

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk