H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Nysø

Herregården  Nysø ved Præstø

 

Nysø er et barokslot fra 1671-1673, som er opført af købmand Jens Lauridsen, som var en driftig købmand på Præstø-egnen. Slottet blev om sommeren i 1800 tallet besøgt af mange kendte danske forfattere og kunstnere, blandt andre digteren H.C. Andersen og billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Sidstnævntes atelier findes stadig i slotsparken og i en sidebygning til slottet er der nu indrettet et lille museum, der viser minder fra hans tid på slottet.

H.C. Andersen skriver i dagbogen fra den søndag den 25 maj 1851 bl.a. :

25 Mai.

Søndag, sov urolig. Koldt Veir, spadseret, faaet en Rose af Jonna. -Tog efter Indbydelse med Henrik og Jonna over til Nysø. Baronessen der var meget net; vi spiiste Krebsesuppe, saae Thorvaldsens Atellier, hans Værelse &, jeg har ikke været her siden han levede, det var ganske underligt at komme her. Janina og Elisa bad mig meget om at læse af » I Sverrig« som var der; jeg læste og gamle Baron var meget opfyldt. (I Formiddags paa Christinelund har jeg ogsaa læst  og Henrik var saa grebet over Poesiens Californien og Tro og Videnskaben,) Klokken 9 kjørte vi hjem, Rigmor græd, jeg sladdrede hende i Søvn. Da jeg siden kom paa mit Værelse og Skodderne var lukket og Alt stille og mørkt, kom alle Mordhistorierne, fra Laaland, mig i Hovedet, jeg blev angest og troede at høre nogen gaae udenfor; Storken knæbrede, det var som der bankedes paa et Søm i Skudderne, jeg tændte Lys, Klokken var kun halv tolv; sov først efter Klokken to, og det var halv 9 da Henrik kom og kaldte paa mig. /

26 Mai.

Koldt Veir; spadseret i den lyse Bøgeskov; digtet Prologen for Rosa Price; opad Dagen kom i Besøg Frøken Charlotte Raben og hendes Søster fra Beltringe. -Dagmar Dalgas er kommet for at blive i denne Uge, medens de paa Nysøe er borte. Nu mod Aften smukkere, mere stille Veir.


27 Mai.

 I Nat Klokken 2 vaagnede jeg ved Banken, jeg troede det var Vinduesskaaderne tier lukkedes op, men da jeg saae at Klokken ikke var mere tænkte jeg det var Balam ( Samson) der slog med Halen, jeg gik ud, men han laae ikke paa Gangen, efter Løfte, jeg blev ærgerlig derover. I Dag hører jeg det er ham, han har ligget uden for og slaaet med Halen paa Døren. Koldt Veir. -Barberen fra Præstøe kom herud og jeg blev da en ret reen paa Hagen. Kjørt med Henrik hen til Holger, Dagmar var med, en ret livlig Pige, med Sands for Naturen. Elise er hos Holger i hans Gaard, vi to sad sammen paa Turen til store Hestehave der ligger paa Pynten af Jungshoved, ud mod Præstøebugt. -Vi kjørte gjennem Skoven af snevre Skovveie, hvor hvor bredsporede.......Læs mere om herregården Nysø her:

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk