H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H.C. Andersen og Øland i Nordjylland

 

 

H.C. Andersen nævner Øland i Nordjylland i sine dagbogsoptegnelser fra den 24 august 1859 under et ophold i Ålborg i perioden 21.-25. august 1859. Dagene fra den 21.-22. august er ikke beskrevet.

 

Dagbogen den 24. august 1859 .

"Onsdag 24 Frøs inat! besøg af Dr David Withusen. Sendt et Par gamle Støvler, og Stene fra Vesterhavet hjem til Kjøbenhavn. Brev til Madam Anholm. Kjørt efter Bordet ud med Fru Dahlstrøm og seet Udsigten over Byen; vi saae endnu længe bag Bankerne Dampskibet, som gik til Kjøbenhavn, jeg havde paa det talt med Professor Becker. - Her er et smuk Skov Anlæg; vi kom forbi Klubben hvor der var Festlighed. Hjemme Klokken halv ni, kom Haandværker Sangforeningen og bragte mig et »Farvel« op i Stuen kom og indbød mig Musik Lærer Nathan, der havde skrevet og componeret Sangen, Major Bokkenhauser, der førte Ordet og Tømmermester Hvorup. De sang smukt, jeg stod nede i Gaarden hos dem, bragte min Tak, kom op og var bevæget. ­ Dahlstrøms Broder som er her og er Forstmand paa Grev Friis s Gods vilde indføre mig i Klubben, men jeg tog naturligviis ikke med. Bispen har i Dag besøgt mig, ligesaa Pastor Spuur, Ingemanns Søstersøn, der er gift med Hostrups Søster og Præst paa Øland i Liimfjorden."

 

Links: Fra Ø til halvø

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk