H.C.Andersen Information

HOME-START

OP 

 

Hans Christian Andersen papirklip 2

 

Papirklip,Scherenschitte,Paper-cuttings

H.C. Andersen papirklip. Fra "Læse og Billedbog for Agnete,  samlet og klistret af H.C. Andersen" 1857.

Fra: H. C. Andersen: Eventyr : 

Gudfaders billedbog (1868)

Gudfader kunde fortælle Historier, saa mange og saa lange, han kunde klippe Billeder og tegne Billeder, og naar det var mod Juul, tog han frem en Skrivebog med rene hvide Blade, paa han nu ikke nok til hvad han vilde fortælle, saa tegnede han dem selv. Jeg fik, da jeg var lille, flere saadanne Billedbøger, men den deiligste af dem alle var dog den fra "det mærkværdige Aar, da Kjøbenhavn fik Gas istedetfor de gamle Tranlygter", og det stod bemærket paa det forreste Blad. "Den Bog maa rigtig forvares vel," sagde Fader og Moder; "den tør kun komme frem ved Stads-Leilighed."    Paa Bindet havde dog Gudfader skrevet:

 

"Riv Bogen istykker,

det siger ei stort,

Værre har andre 
Smaavenner gjort."
 

H.C.Andersen har lavet utallige papirklip  nogle af disse papirklip afspejler hans egen situation på sine gamle dage se  der indeholder frådende dødsmasker m.m.

 I andre af H.C. Andersens papirklip har han brugt sin fantasi i fuld udstrækning . Dette gælder bl.a. "Solhovedet" Klippet her er et "Solhovede" som er vartegnet for H.C. Andersen museet i Odense. Papirklippet er gengivet i stort format over hovedindgangen til H.C.Andersens Hus i Odense.

 

I andre af H.C. Andersens papirklip har han brugt sin fantasi i fuld udstrækning . Dette gælder bl.a. "Solhovedet" Klippet her er et "Solhovede" som er vartegnet for H.C. Andersen museet i Odense. Papirklippet er gengivet i stort format over hovedindgangen til H.C.Andersens Hus i Odense.

    

 

Den tidligere indgang til H.C. Andersens Hus  i Hans Jensensstræde 37-45 i Odense.

 

Det originale papirklip "Solhovede" danner baggrund for museets  vartegn som findes ved hovedindgangen 2001. Senere blev indgangsforholdene ændret  og "Solhovedet fjernet og anbragt på Hunderupskolen i Odense     Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk