H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersens rejsekuffert

- H. C. Andersens flyvende kuffert

Foto: Jørgen Pedersen Allesø

”At rejse er at leve,” skrev eventyrdigteren H. C. Andersen i år 1844. I dag 2009 kan vi se et af minderne fra  den eventyrlystne digter i Københavns Lufthavn i Kastrup. Københavns lufthavn købte en af Andersens meget store rejsekufferter, som har været ledsager på mange af Andersens rejser primært i Europa.

Om det er denne kuffert der har været årsag til eventyret ”Den flyvende kuffert” vides ikke. Andersen var meget nysgerrig efter se og "mærke" mange af landene i verden. På disse rejser fik han inspiration til sine eventyr og øvrige forfatterskab. H.C. Andersen har været på mere end 30 lange rejser, der strakte sig over 10 år i hans 70-årige liv. Ikke alene udlandet havde hans interesse, men også i Danmark gjorde han mange rejser bl.a. har han sammenlagt boet på Glorup Slot på Fyn i ca. 1 år af sit liv.

Det var den tidligere underdirektør Merete Rønde i Københavns lufthavn, der fik ideen til at købe kufferten på en aktionen i 2003.

H. C. Andersens rejsekuffert

 

"Ifølge Merete Rønde er der én god grund til, at kufferten hører hjemme i lige netop lufthavnen: ”H. C. Andersens rejsekuffert hører hjemme i Københavns Lufthavn. For mange skandinaver er lufthavnen porten til verden og begyndelsen på en spændende rejse. Andre passagerer er på gennemrejse og oplever ikke andet af Danmark end lufthavnen. Derfor skal vi afspejle og repræsentere landet. H. C. Andersen er jo en af de mest kendte danskere ude i verden, og derfor er det helt logisk, at hans rejsekuffert udstilles lige netop hér,” mener Merete Rønde" ( Kilde: Københavns Lufthavn, presse 2003)

 

Ideen med købet af H.C. Andersens rejsekuffert var rigtig god. For kufferter har betydet meget for H.C. Andersen, så meget at Andersen i sine dagbøger mange gange har beskrevet problemerne med kufferterne. Han skriver om sig selv  at han  har en kuffert angst.

Nedenfor vil jeg beskrive lidt om, hvordan denne kuffert angst kommer til udtryk og om, hvordan han selv har beskrevet nogle af episoderne:

Det er åbenbart ikke ligegyldigt hvad kufferten er lavet af, hvis den er af læder kan den komme med på vognen samtidig frygter han at kufferten er for stor til at komme med på vognen. H.C. Andersen havde problemer med at begrænse vægten og kom derfor også til at betale overvægt. Nogle gang måtte han selv slæbe kufferterne ombord i vogn, tog eller på skib. Problemer var der også nogle gange om betalingen til drageren. At kufferten bliver udsat for meget viser sig også ved at Andersens kufferter flere gange gik itu, blev ramponeret og nogle gange var den desuden åben. At Andersen også var lidt klodset med sine lange ben viser sig ved, at han også faldt over sin egen kuffert og forstuvede hånden.

At kufferten ikke altid var snurret godt fast fremgår af, at Andersen på en rejse med et skib var bange for at hans kuffert skulle falde i vandet. Desuden var han meget bange for at hans kuffert ikke kom med, hvis der undervejs på rejsen var omstigninger. Han fik ofte undervejs skrupler om han nu også nøje nok havde sikret sig, at det havde været hans kuffert han havde taget med.

H.C. Andersen havde en vis præference ved toldeftersyn ved den danske grænse og den øverste chef blev hentet og de blev præsenteret for hinanden også var det toldeftersyn klaret uden at åbne kufferten. Ved andre grænseovergange måtte han flere gange åbne sin kuffert.

Det skete også  at han i forvirringen ikke kunne finde nøglerne til sin aflåste kuffert. Det var han ærgerlig over og fandt dem som regel liggende på andet sted end han havde regnet med. Hans kuffert var, når den ikke blev brugt på rejse opbevaret i lejlighedens pulterrum. 

Andersen var klar over at hans kufferter var meget store og nogle gange var han bange for, at den ikke kunne komme med på vognen og at han i stedet skulle have brugt en natsæk. Nogle gange kunne kufferten også bruges til andet end transport af tøj og andre ejendele, således brugte han den som siddeplads på et passagerskib, når der var trængsel og mangel på siddeplads.

I 1873 opstod der et problem, da hans gamle sorte læderkuffert, der indeholdt værdifulde breve ikke var i pulterrummet, som forventet. Det havde Andersen det dårligt med og værtinden Thora Hallager i Nyhavn 18, troede at pigen Lodovika havde taget den med da hun rejste eftersom hun ingen kuffert havde. H.C. Andersen søgte efter den forgæves, men i stedet opdager han i lærredet om sin rejsekuffert sit Danebrogsmandskors, som han har søgt efter forgæves siden han forlod »Rolighed«.

H.C. Andersen har mange kufferter og rejsetasker og rejsehatteæsker. Nedenfor ses et uddrag af dem jeg i tidens løb har set.

 
Rejsekuffert, rejsehatteæske, rejsetaske, paraply og stok set på HCA-museet i 2003 i Odense Hans Christian Andersen rejsetaske, set i H.C. Andersens hus i 2000
H.C. Andersen kuffert set på Rosenborg udstilling i København  i 2005. Se mere her " Elefanten var på rejse til Spanien med H.C. Andersen i 1862 !  Se mere !

Foto: Lars Bjørnsten Odense

En særlig episode omkring H.C. Andersens kuffert fandt sted på hans rejse til Spanien i 1862. Lørdag den 30. august 1862 var Andersen ankommet till banegården i Lyon i Frankrig inden han skulle videre til Nimes. Problemet var at hans kuffert ikke var kommet af i Lyon, men sendt videre til næste station. Banegården lovede at sende den til hotellet, hvor Andersen boede. Han var meget ked af det, ved tanken om at han mistede kufferten, hvor alle hans anbefalingsbreve lå . Han havde desuden svært ved at sove og i alle hans drømme kom kufferten frem. Desuden var han urolig ved tanken at miste alt sit tøj. Næste dag stod han tidligt op og kørte til Lyons anden banegård for at søge efter kufferten, men fik at videre at den havde været der og at den var sendt til den anden station. Kufferten var endnu ikke kommet til hotellet, men Andersen kørte så ud til den første station igen og heldigvis var kufferten ankommet. Det var nu blevet sent og H.C. Andersen måtte udsætte den videre rejse til Nimes til dagen efter.

En anden  episode om en kuffert fandt sted på Rolighed i København i 1874 . Hr og Fru Lund skulle rejse til Rom. De skulle tilsammen kun have en kuffert med. Hr. Lund var gal over det meget tøj og kaster det ud for at se efter, hvad fruen havde pakket i kufferten. H.C. Andersen kommenterede det i sin dagbog såedes, at han havde lyst til at ønske "De rejste ud som to sjæle og een kuffert, gid de måtte vende hjem med een sjæl og to kufferter" og så slutter han dagbogen af med at skrive, at vejret var meget blæsende...!

Dagbøgerne i uddrag:

 •  Kuffert  kan ei komme med, dog naar den er af Læder sagde de jo, nu er jeg meget ængstelig at min dog bliver for stor, der har man igjen Sorger, thi først i det sidste Øieblik kan jeg jo faae det at vide
 • Pigen sprang efter en Kone, der i sin Træbøtte paa Ryggen skulde bære min Kuffert, den var hende for svær og jeg havde meget Vrøvl.
 • Sovet slet, oppe før 4, min Kuffert sætter mig i stor Uroe. — Klokken 7 var jeg alt paa Posten og  [ha]vde meget Vrøvl for at faae den med maatte betale [. .] Thaler for Overvægt. Først 9 kom vi afsted.
 • Hvor jeg denne Gang har plaget mig med Kuffert Angest
 • en Dreng tog min Kuffert paa Hovedet og vi steeg op hvor der var Vrøvl med Marinarerne  om Betalingen, jeg gav dem en Carlin mere og de sagde jeg havde et godt Hjerte.
 • Kl: 9½ til Avignon over en lang, smuk  Hængebroe, tog ind i Hotel Palais royal, der var en tydsk Kellner fra Baden. — Min Kuffert itu.
 • Verten rømmede sin Stue ud til mig; faldt over min Kuffert og forstuvede Haanden; der er i Dag gaaet Hul paa Bylden, en ny kommet
 • Sov daarlig hele Natten, havde en forunderlig Angest for Reisen og Kallehave at min Kuffert skulde falde i Vandet.
 • havde Angest med min Kuffert, som jeg antog paa en feil Vogn; meget smukke Egne kom vi igjennem;
 • Rendsborg uhyggelig; fæle Huse, ved Kronværket var Visitation, der taltes dansk, min Kuffert blev slet ikke aabnet og den Fornemste ved Toldvæsenet hentet og vi gjensidig præsenteret.
 • Toget gik over Hanover, jeg maatte den Omvei ad Nordstemmen, der saae jeg ikke min Kuffert ved Ombytningen og kom i Angest;
 • maatte haste saaledes at da vi foer afsted fik jeg Skrupler om jeg havde seet nøie nok til at det var min Kuffert jeg havde taget med; ved Flensborg Station beroligedes jeg ved at see  den da vi vexlede Vogne.
 • og blev ærgerlig fordi jeg havde Kuffert og ikke Natsæk, der blev imidlertid Plads til Kufferten.

   

Lars Bjørnsten 14. december 2009

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk