H.C.Andersen Information

HOME-START

OP 

 

HCA: Paa Ungdommens friske Rosenblad

 

Robert Watt:  Igjennem Europa - reisenotitser med vers-vignet af H.C. Andersen

København   Kristian Vissings Forlag 1866

 

Paa Ungdommens friske Rosenblad

Staaer at reise med Solskin skrevet;

Det er for den Ældre et Aandens Bad,

En Stund af hans Foraar gjenlevet ;

Den Yngre med Et seer sin Hverdagshistorie

Gaae fr'em i den deiligste Glands og Glorie.

Men da det nu ikke blev Alle forundt

At flyve til fremmede Lande,

Faae Yduns Æblet forfriskende sundt

Med Runer om fremmede Strande,

Saa griber den Hjemmeblivende glad

Den hjembragte Blomst og betragter hvert Blad,

Thi der staaer, hvad seet er og levet;

Det er ham hans Reise - Kom med, Du ham bad !

Paa Ungdommens livsfriske Rosenblad

Har at reise med Solskin Du skrevet.

 

H. C. Andersen.

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk