H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersen læser til student i København

Efter Andersen afbrudte ophold hos Rektor Meisling på Helsingør Latinskole har Jonas Collin sørget for en privatlærer. Det var cand.theol. Ludvig Christian Müller (1806 – 51) ”Hebraiske Müller” , der boede på  Christianshavn og som også var filosoffen Søren Kierkegaards lærer. Müller var et dygtig, engageret og religiøst menneske, der senere i livet blev præst i  Ribe og seminarieforstander på lærerskolen i Snedsted.

Det skulle vise sig, at Müller i perioden 1827-1828 fik en stor indflydelse på Andersen, især når det drejede sig om menneske-livsopfattelser i en dybere forstand. Andersen fik skabt en ny livsglæde og energi ved mødet med Müller.

Der var lejet et værelse til Andersen på 3. sal i Vingaardsstræde 131, nuværende nr.6. Kosten kunne Andersen få hos Collin i Bredgade, Wulff på Amalienborg eller hos andre på skift.

Da H.C. Andersen den 22. oktober 1828 fik sin studentereksamen lavede Müller en udtalelse om Andersen: ”I den Tid jeg har læst med ham har der lige saa lidt været Noget at klage paa hans Opførsel eller Flid som der i det hele taget er Noget at indvende mod hans moralske Charakteer. En Høi Grad af Godmodighed gjør ham yndet af de fleste som nøiere lære ham at kjende, hvorimod det ikke er at nægte at han lider af en temmelig Deel Forfængelighed, som på en forunderlig Maade stikker af imod hans ofte næsten barnagtige Frygtsomhed. Hans Hukommelse og Forstand er, om end ikke udmærkede, saa dog ingenlunde slette, men dersom han ikke bedre lærer at raade med sin Phantasie, som har en betydelig Overvægt hos ham, turde den let i Fremtiden lede ham på Afveie”.

Andersen bestod sin eksamen med anden karakter, som er det næstbedste. Andersen var meget nervøs og angst under eksamen om end han i tysk og fransk fik hjælp af en sidekammerat.  Andersen havde svært ved at samle sig om sin uddannelse og eksamen, da han brugte meget tid på sit arbejde med bl.a. at skrive digte og dramaer.

 

H.C.Andersen fik den 22. oktober 1828  sin studentereksamen Examen Artikum.

Andersen bestod med hovedkarakteren "Haud illaudabilis" d.v.s. næppe uroværdigt, som var den næstbedste karakter. Eksamensbeviset var underskrevet af Oehlenschlager.Ludvig Christian Müller døde pludselig den 5. juni 1851 og H.C. Andersen trådte til med kontant hjælp til hans enke og  to sønner.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk