H.C.Andersen Information

HOME-START

OP 

 

 

H. C.  Andersen Skoven i Odense

Pressemeddelelse fra Odense Kommune 28 november 2003:

 "Den flotteste hyldest til H.C. Andersen i 2005"

 

I de kommende måneder tilbydes erhvervslivet, institutioner og borgere på Fyn en unik mulighed for at sponsorere en gave til nulevende og kommende generationer ved etableringen af H.C. Andersen Skoven i Odense vestby.

Odense Kommune har skabt grundlaget og rammerne for skoven på et areal ved Svendsagervej og nu åbnes der mulighed for, at private virksomheder, organisationer og personer kan være med til at realisere visionen om et enestående rekreativt område på Fyn ved sponsorering.

Skoven er udformet som H.C. Andersens solpapirklip med ansigtet tilplantet med træer og hvor øjne, næse, mund og kinder er som lysninger i skoven. I lysningerne - f.eks. i klippets mund er der plads til en scene omkranset af et stengærde. På mere fredfyldte steder kunne der indrettes fortællepladser. Andre steder kan der bygges broer, f. eks. en kronprinsessebro over skovens markante grøfter. På længere sigt er det idéen, at der også opføres et udkigstårn, så skoven kan ses fra oven.

For at gøre et sponsorbidrag mere personligt vil bidragsydere få tildelt et eller flere af de 162 store egetræer i skovens midterste del som "eget" træ eller træer. Sponsorernes navne vil ved indgangen fremgå af et stort vartegn med solklippet som motiv.

Plant et Træ komiteen er meget glad for, at både Industri- og Handelskammeret for Odense og Fyn og Nordfyns Erhvervsråd anbefaler sponsorkampagnen overfor deres i alt 870 medlemmer på Fyn.Med venlig hilsen

Søren Møller
Rådmand og Formand for Plant Et Træ


Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk