H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Slagelse Latinskole - Slagelse lærde Skole

-  H.C. Andersens skoletid i Slagelse

I forbindelse med H.C. Andersens 200års dag i 2005 blev der lavet en film om  "Unge Andersen" instrueret af Rumle Hammerich. Filmen fortæller om H.C. Andersens liv som discipel i Slagelse Latinskole og om hans meget anstrengte forhold til rektor Meisling. I forbindelse med optagelserne til filmen blev der lavet en del kulisser. Efterfølgende har Slagelse Museum fået disse kulisser og lavet en udstilling med latinskole og rektorbolig samt et torv og en håndværkergade. Der er tale om en rekonstruktion af en skolestue og boligrum, således som de kunne have set ud i Slagelse på H.C. Andersens tid i 1820'erne.

Latinskolen, mens H.C. Andersen gik i Slagelse Latinskole, lå (siden 1810) i Bredegade nr.4 - 6. i Slagelse. Det var byens hovedstrøg, og skolen havde store problemer med støj fra gaden af vogne og kvæg. Ydermere stod solen på ruderne en stor del af dagen på de sydvendte lokaler og dertil kom, at de var alt for små. I 3. klasse skulle der sidde 13 elever på 16 kvadratmeter.

Latinskolen kaldtes også Slagelse lærde skole og var en forberedende skole til Københavns Universitet. Latin skolen bestod af skolestue og bibliotek samt en privatbolig for rektoren og hans familie. I den østre ende af bygningen lå rektorboligen, hvor rektor Meisling huserede med hustru, 5 børn og 3-4 tjenestefolk. Til denne bygning flyttede H.C. Andersen i oktober 1825 fra sit logi hos Madam Henneberg til studerekammeret hos Rektor Meisling.

I årene 1822 til 1825 boede rektor Simon Meisling og hans hustru samt deres 5 børn samt en tjenestepige i skolen. I oktober 1825 flyttede H.C. Andersen ind på skolen , som logerende hos familien Meisling. Efter et halv år flyttede han med rektorfamilien til Helsingør, hvor Meisling var blevet rektor for Helsingør Latinskole for at han der kunne fortsætte sin skolegang.

På billederne fra den rekonstruere skolestue "Plagelse" kan du se pulte, tavle, kateder, pen og blæk, kakkelovn.
Billederne her er fra den rekonstruerede skolestue. Latinskolen havde fire klassetrin og hver klasse havde sin skolestue. Disciplene (eleverne) gik to år i hver klasse og fik undervisning i dansk, geografi, historie, geografi, latin, religion, tysk, fransk og græsk.

H.C. Andersen startede i I Slagelse latinskole i 2. klasse, da han var 17 år. Hans Christians kammerater var ca. 6-7 år yngre, så H.C. Andersen skilte sig ud fra de andre allerede fra første skoledag. Andersen var en flittig og begavet elev, men havde svært ved at koncentrere sig om lektielæsningen, da han tænkte på at skrive digte m.m. Andersen havde særlig svært ved latin og græsk, som rektor Meisling underviste i.

Han blev derfor ofte skældt ud og moppet af Rektor Meisling, når han lavede fejl i grammatikken. Rektor var dygtig til sprog, men som lærer kunne han være hidsig, irritabel og lunefuld. Hans ofte brutale og hånende pædagogik gik H.C. Andersens følsomme sind meget på. Andersen brød ofte ud i gråd i timerne i skolen og hjemme på studerekammeret skrev han i sin dagbog og breve om, hvor sårende han oplevede rektor Meisling undervisning og pædagogik.

Se mere om: H.C. Andersens skolegang og livet i Slagelse
 

 

Slagelse lærde Skole - Slagelse Latinskoles placering

Slagelse lærde Skole – Schola Slaglosiana.

 I 1616 overlod kong Christian IV  kirkeladen ved Skt. Mikkels kirkegård i Slagelse til skolebygning På gavlen af kirkeladen er en mindetavle om hvilke kendte mænd Slagelse Latinskole har fostret og her nævnes Jens Baggesen, B. S. Ingemann, C. N. Rosenkilde og W. C. Zeise. 

 I 1809 blev kirkeladen kasseret om skolebygning og undervisningen flyttede til Bredegade 6 til det vi i dag kalder Slagelse Latinskole.Den mest kendteste elev i denne bygning på Bredegade var eventyrdigteren H. C. Andersen ( 1805 - 1875), men også Vilhelm Beck (1829 -1901), som i en del år var en ledende i Indre Mission og kemikeren Sophus Mads Jørgensen, gik i skole her. Latinskolen blev nedlagt i 1850.

Den 16. oktober 1822 ansøgte H.C. Andersens velgører Jonas Collin Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler om fri undervisning til Andersen i Slagelse lærde Skole også kaldet Slagelse Latinskole. To dage efter forelå bevillingen, og samtidig fik Jonas Collin kgl. tilsagn om understøttelse til H.C. Andersens undervisning fra Fonden ad usus publicos.

Slagelse Latinskole i 1901. Fotograferet før nedrivningen i 1901 Grundplan over Slagelse Latinskole i 1826.
 
Slagelse Latinskole havde til huse i Bredegade nr.4-6 i Slagelse (ejendommene er de to bygninger, lige til højre for den gule bygning) Porten midt i billedet er indgang til nr. 6. i dag. Ejendommen i Bredegade 6 købtes senere af enkefru Santin, som i 1874 solgte den til Sparekassen for Slagelse og Omegn.  I 1902 rev sparekassen den gamle bygning ' ned og byggede en ny monumental sparekasse på grunden, hvor den gamle latinskole havde ligget. H.C. Andersen gik i latinskolen i Slagelse fra 1822 -1825.

Fotos. Lars Bjørnsten 2005

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk