H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersen digt "Soldaten"

I  H.C .Andersens barndomserindringer i "Mit Livs Eventyr" nævner digteren de spanske soldater indtog i Odense. Dette gjorde så stort indtryk på ham at han skrev nedenstående digt:

H.C. Andersens lille digt "Soldaten" fra 1829 byggede på hans barndomserindringer om spanierne. Digtet var meget populært i Tyskland og indgik i de tyske soldatersangbøger, som en fast bestanddel helt frem til 2. verdenskrig.

Ovenstående er fra en tysk soldatersangbog fra den 2. Verdenskrig. I Sangbogen ses H.C.Andersens digt "Soldaten", der fejlagtig er blevet tilskrevet den tyske oversætter Adelbert von Chamisso (1781-1838).

Teksten paa sangbogen er. Schulungsburg Skagerrak. NS Führungsschule für die Deutsche Wehrmacht in Dänemark. Morgen marschieren wir. Liederbuch der deutschen Soldaten. Im Auftrag des Oberkommandos der Wehrmacht herausgegeben von Hans Baumann Oberleutnant.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk