H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

 

Eventyrdigteren og hans unge pige fra Svendborg

 

 

Mindesten over Jensigne Marie Busch 1852-1934. Tekst: Hun var ung pige i huset hos digteren H.C. Andersen i 3 år, kort tid før hans død. Mindestenen på den smukke Assistens Kirkegård i Svendborg over Jensigne Marie Busch 1852-1934. Foto: Lars Bjørnsten 2009

 

H.C. Andersens tjenestepige fra Svendborg hed Marie Jensigne Busch. Hun var tjenestepige hos ham i ca. 3 1/3 år  fra perioden 1872 til 1875. I anledning af hendes 80 års fødselsdag fortæller hun til bl.a. Ekstrabladet i 1929 om sine oplevelser som ung pige hos H.C. Andersen i København følgende:

 

Efter at hun efter ca. 2 1/2 år arbejde som tjenestepige hos Andersen var rejst hjem, kom der atter bud efter hende fra H.C.Andersen. Dette skyldes at den svenske pige der afløste hende i jobbet ønske at stoppe som tjenestepige. Men Marie Busch ønskede ikke jobbet igen, da hun var blevet forelsket i en sømand og skulle giftes. Fru Busch har husket få, men karakteriske træk fra arbejdet hos H.C. Andersen og er i overensstemmelse med den opfattelse eftertiden har fået af H.C. Andersen. Hun fik pladsen hos H.C. Andersen da hun var 20 år efter en annonce.

 

 

 

Eventyrdigteren boede  hos de to gamle søstre Ballin i Nyhavn 18  i København. Her havde han to stuer til gaden og et soveværelse, der vendte mod gården.

 

 

En af søstrene Ballin,

Clara Ballin 1824-1887

Nyhavn 18 i København

Fotografi fra omkring 1870.

 

 

 

 

Marie Buschs opgave var at holde hele huset også søstrene Ballins stuer, så hun måtte op på jobbet kl. 5 hver morgen og hun fortæller, at mange de ting, som H.C. Andersens museum i Odense har i dag har hun renset og pudset adskillige gange. Dagen havde sin faste rytme i Andersens hjem. Kl. 71/2 fik den gamle digter sin the med to stykker usyret brød, som hun hentede her morgen hos bageren. Allerede kl.10 1/2 fik han frokost, altid engelsk bøf af 1/2 pund kød, men han spiste dengang kun lidt af det. Middagen i spiste altid sammen med søstrene, frøknerne Ballin og så var der ikke andre måltider end måske en kop kaffe om aftenen også købte H.C. Andersen selv for 3 Mark kager til. Vi fik ofte også vin og nogle gange kom han ud i køkkenet til Marie Busch og skænkede en meget let vin op i ølglas.

 

H.C. Andersen afholdt ikke selskaber  ikke engang til han 70 års fødselsdag. Der kom dog ofte gæster, berømtheder fra ind- og udland samt venner. dem trakterede han selv oftest med vin og kage. Digteren krævede at tjenestepigen til tiltalte ham med "konferensråd", hvilket var svært og Marie Busch kunne mærke at han holdt formerne. Hun fik ofte en billet af ham til Det Kongelige Teater, men krævede at hun skulle være fin og hun fortæller: "Engang kom han med et Par af sine hvide Hansker, som jeg skulde tage paa. Hver af dem var saa store til begge mine Hænder, saa jeg lo og protesterede. Saa gav han mig en Rigsdaler til et Par ny."

 

Om aftenen læste han ofte sine digte for søstrene Ballin og Marie Busch, når hun var færdig i køkkenet. Han var hyggelig og elskværdig, men forlangte at man  fulgte med og lyttede til oplæsningen. Marie Busch fortæller: " Da jeg en Gang kom med min Strikkestrømpe, matte jeg lægge den bort. De sidder ellers og tænker kun paa Strikkestrømpen, sagde han." H.C. Andersen var meget bange og pylret. Stak eller skar han sig en smule i en finger kom han straks hen til tjenestepigen og beklagede sig og spurgte, om hun troede om det kunne blive til kræft. Andersen var plaget af gigt og i sengen havde han en række pøller eller langpuder, der bedre kunne tage form efter hans store krop. Det var en hel kunst at rede hans seng med alle disse puder og pøller.

 

Når han skulle køre i droske til et af hans utallige teaterbesøg skete det efter bestemte regler. Marie Busch  fortæller:  at naar jeg skulde hente en Droske til ham til at køre til teatret sagde han i Reglen: Sørg for at faa en Kusk med lange Støvler! Lidt standsmæssigt skulde det jo være. Han vilde gerne have at jeg kom ned og hentede ham ved Døren, naar han kommer hjem. Det kneb ham at gaa ene op ad Trappen til 1. sal. Saa lagde han Armen om min Skulder for at støtte sig. De lange Arme naaede ham omtrent til anklerne. Han gav mig da gerne 3 Mark." Når Andersen rejste til udlandet havde han ofte en tjener med. Det var Chron. Han fortalte desuden, at han i sine unge dage havde boet i Svendborg på "Hotel Svendborg".

 

Ca. 1.1/2 år efter at Marie Busch rejste hjem til Svendborg døde H.C. Andersen hos sine venner Melchiors på "Rolighed" i København. Marie Busch slutter af med at sige: Om min berømte Husbond havde jeg saamænd kun godt at sige."

 

Således sluttede fortællingen fra Marie Jensigne Buch, som var tjenstepige hos H.C. Andersen i 2-3 år. Marie Busch døde i marts 1934 og hendes gravsted er på Assistens Kirkegård i Svendborg. På hendes gravsted er der opsat en mindesten for hende.

 


 

H.C. Andersen og dagbogen om de unge piger i huset

 

Dagbogen beskriver flere episoder og bemærkninger om de unge piger, som H.C. Andersen har haft. Marie Jensigne Busch har efter de tilgængelige kilder været ung pige hos H.C. Andersen i perioden fra ca. 1. august 1871 til ca. 4. februar 1874, hvor hun rejser. Hun afløses af en svensk pige. Hun var der tilsyneladende ikke lang tid. For der var bud efter Marie Jensigne Busch (Marie Andresen) igen, men hun afslog jobbet. En anden pige med samme navn som den tidligere Marie Andresen kom  også fra Svendborg. H.C. Andersen havde dog ikke den store sympati for hende, efter hendes ansigt at dømme og han har også bemærkninger om hendes hår, om at hun er bondepige og går købstadsklædt og senere om at hun lugter. Han håber dog at hun er opmærksom og skikkelig, da han er træt af hele tiden at skulle skifte ung pige.

 

Nedenstående er uddrag fra H.C. Andersens dagbog, der skulle handle om Marie Jensigne Busch i den perioden hun var ung pige hos Andersen.

 

Fredag den 1ste. Mai 1874. "Nu skiftede vi da Pige igjen, den ny er fra Svendborg og har aldeles samme Navn som den anden  Marie Andresen; den bortreiste gav jeg en Species. Følte ikke ret Sympati for den Nye efter hendes Ansigt at dømme, hun
bærer sit Haar som Fru Neruda Normann og er fra Svendborg  anbefalet af gamle Jomfru Ibsen; gid vi nu blive tilfreds med hende og at hun er opmærksom og skikkelig. Jeg holder  ikke af der ideligt skiftes Piger. "
 

Søndag 10 Mai 1874. "Foræret vor nye Pige fra Svendborg en Billet til Kongens Theater for iaften at see Thrymsqviden. Gik ind til Henriques hvor der var festlig Middag for Hartmann, hans Kone var der, Gade med Kone, Søn og Svigerforældrene
Erslevs, samt Sangeren Simonsen med Frue, man havde sagt mig hun var gammel og ikke kjøn, jeg fandt hende aldeles ikke gammel, og hun saa meget godt [ud]. Jeg læste for Gade og Damerne Sangen til Hartmann og Digtet Oldingen, som tiltalte. Kjørte saa hjem. Sendt Brev til Grevinde Holstein paa Holsteinborg."   

 

 

Kilder: H. C. Andersens gamle Pige fortæller«. Ekstrabladet 27. okt. 1929
Samtale med fru Marie Busch, Svendborg; mærket »Peter Peter«. og H.C. Andersens dagbøger

 

 

Lars Bjørnsten

 

Såfremt intet er angivet er foto af Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

Copyright © 2002-2009     www.visithcandersen.dk