H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Tak fra H.C. Andersen i anledning af hans 75 års fødselsdag den 2. april 1875

 

Ovenstående indrykket i Illustreret Tidende11 april 1875

Til højre: .H.C. Andersen . Foto af  Georg E. Hansen, 1874. Kilde: www.kb.dk

 

Til mine Landsmænd

De mange kjære, kjendte og ikke Kjendte Venner her i Danmark, som ved Breve, Digte, Telegrammer og Udtalelser i Pressen have viist mig det hjeretlige, kjærlige Sindelag, med hvilket de Alle på min halvfjerdesindstyveaarige Fødselsdag have tænkt paa mig, vilde jeg gjerne, hver især, sende min skriftlige Tak; men jeg har ikke kræfter dertil og maa derfor samle min Tak i denne dybfølte Udtalelse. Hver især, Rig og Fattig, Gamle og Unge være velsignet for det Solskin, de have forundt

4de April 1875                      Deres taknemmelige

          H.C. Andersen

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk